Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1. Tímto uděluji svůj výslovný souhlas společnosti (dále jen „Správce“):
HAPPY FOOD s.r.o. se sídlem Sokolská 291/14, 602 00 Brno
IČ: 01737635, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, oddíl C, vložka 79250, aby ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení
– název společnosti
– korespondenční adresa
– e-mail
– telefonní číslo

2. Účel zpracování osobních údajů:
– zasílání obchodních sdělení

3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
HAPPY FOOD s.r.o., Sokolská 291/14, 602 00 Brno, email: gdpr@happyfood.cz.

4. Vezměte prosím na vědomí , že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po správci požadovat:
– informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány
– vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
– přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
– výmaz těchto osobních údajů

5. Prohlášení správce:
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Souhlas bude u správce uložen 2 roky, poté bude aktualizován.